Klubo taisyklės

Šios taisyklės padės užtikrinti draugišką, saugią ir palaikančią aplinką kiekvienam CrossFit Kaunas salės nariui.

Bendrosios taisyklės
 1. Trenerių nurodymai ir saugumas

  • Laikykitės visų trenerių nurodymų. Traumos dažniausiai įvyksta dėl neteisingos technikos ar blogų sprendimų pasirenkant svorį, greitį bei pratimo sudėtingumą.

  • Trenerio sprendimai, susiję su jūsų saugumu, yra galutiniai ir neginčytini.

 2. Vėlavimas į treniruotes

  • Jei vėluojate, prisijunkite prie tos treniruotės dalies ir pratimo, kuris tuo metu vyksta.

 3. Laukimo erdvės

  • Treniruotės laukti galima antresolėje, koridoriuje, rūbinėje arba lauko poilsio zonoje.

 4. Savarankiškas sportavimas

  • Salėje nėra „Open gym“ galimybės. Savarankiškai sportuoti galima tik dalyvaujant tos dienos grupinėje treniruotėje.

  • Volavimosi, reabilitacijos ir tempimų zona yra antresolės gale.

  • Savarankiškai sportuoti be trenerių leidimo draudžiama.

  • Norintiems sportuoti papildomai po treniruotės (ne mobilumo zonoje, esančioje antresolėje) reikia turėti „+ comp“ abonementą.

  • Prieš naudojant įrangą ir erdvę savarankiškam darbui, jei tuo metu vyksta grupinė treniruotė, būtina pasitarti su trenere ar treneriu.

 5. Pirmenybė grupinėms treniruotėms

  • Grupė, kurios treniruotė tuo metu vyksta, turi pirmenybę visai įrangai ir erdvei.

 6. Vaikų treniruotės

  • Vaikų treniruočių metu salėje būti draudžiama. Jei yra vietos, galima laukti antresolėje.

Registracijos taisyklės
 1. Registracija yra privaloma

  • Būtina užsiregistruoti visoms treniruotėms.

 2. Registracijos informacija

  • Registruodamiesi, nurodykite savo vardą ir bent tris pavardės raides.

 3. Išsiregistravimo taisyklės

  • Išsiregistruoti galima likus dviem valandoms iki treniruotės (12 valandų iki šeštadienio treniruotės).

  • Būkite atsakingi ir pagarbūs treneriams bei treniruočių draugams – išsiregistruokite laiku. Jei prireikia, praneškite apie neatvykimą kuo anksčiau.

 4. Kontaktinė informacija

  • Pateikite savo ir kontaktinio asmens, ištikus nelaimei, tikrus telefono numerius.

 5. Pasirašymo reikalavimai

  • Visus sutikimus pasirašykite tikru parašu.

 6. Neatvykimo baudos

  • Neatvykus į treniruotę, neišsiregistravus ar nepranešus treneriams, skiriama 50 burpių bauda.

  • Tokia treniruotė sistemoje bus laikoma lankyta, kas yra ypač svarbu tiems, kurie lanko treniruotes 3 kartus per savaitę ar turi kartinius abonementus.

Naudojimosi įranga taisyklės
Štangos
 1. Štangų mėtymas

  • Draudžiama mėtyti štangas be blynų (svorių).

  • Draudžiama mėtyti štangas ant kurių yra tik 1.25 kg, 2.5 kg ar 5 kg blynai ar jų kombinacijos.

  • Draudžiama mėtyti štangas su 5 kg blynais, net jei šalia yra sunkesni blynai.

 2. Štangų krovimas ir užraktai

  • Privaloma naudoti užraktus ant štangų.

  • Štangos, kurias leidžiama mėtyti, turi būti tinkamai užkrautos blynais. Svoris turi būti keičiamas į didžiausius blynus (pvz., vietoje dviejų 5 kg ar 10 kg blynų – 10 kg ar 20 kg blynai; vietoje dviejų 5 kg ir 10 kg blynų – 15 kg blynai).

 3. Mėtymas WOD metu

  • Draudžiama mėtyti štangas WOD metu, nebent tai nurodė treneriai.

 4. Štangų valymas

  • Dezinfektantą purkšti ant skudurėlio ir juo valyti štangą. Nepurkšti tiesiai ant štangos.

Hanteliai, giros ir kita įranga
 1. Įrangos Mėtymas

  • Draudžiama mėtyti hantelius ir giras.

  • Draudžiama mėtyti kanistrus.

  • Draudžiama mesti blynus ant žemės.

  • Draudžiama mesti štangos galą ant žemės nurenkant blynus.

  • Draudžiama mėtyti užraktus ant žemės.

 2. Virvutės

  • Draudžiama kabinant virvutes jas užvynioti ar užrišti ant skersinio, taip pat rišti virvučių galus.

  • Pametus virvutės varžtą, nukritus ar sulūžus rankenai ar pastebėjus suskilinėjusį kabelį paduoti ją treneriui.

 3. Med ball (kimštinio kamuolio) naudojimas

  • Atliekant wall ball pratimą, įsitikinkite, kad po taikiniu nėra išsikišusių kablių ar kitų objektų, kurie gali pažeisti kamuolį.

  • Draudžiama sėdėti ir remtis ant kimštinių kamuolių.

  • Norint išlaikyti kamuolio formą, venkite jam leisti nukristi ant žemės.

 1. Kitos Įrangos priežiūra

  • Prieš keliant irklavimo aparatą, būtina užlenkti monitorių.

  • Naudokite įrangą tik pagal paskirtį, nebent treneriai nurodo kitaip.

  • Draudžiama stovėti ant volų.

  • Draudžiama mėtyti dėžes.

  • Pasirinkite tinkamą gumos stiprumą pasirinktam pratimui.

Štangų mėtymo išimtys
 • Štangas mesti galima (nebent treneriai nurodė kitaip):

  • Sunkiosios atletikos treniruočių metu, kai darbinis svoris viršija 70% nuo maksimalaus ir ant štangos yra bent 2 x 10 kg blynai.

  • Tik po clean, snatch ir split/push jerk pratimų.

Saugumo taisyklės
 1. Svorių naudojimas

  • Svorius reikia padėti, o ne mesti. Stebėkite, kur nuleidžiate svorius.

  • Atliekant štangos spaudimą nuo krūtinės, visada turėkite apsaugą arba saugantį asmenį.

  • „Death grip“ (neapvyniotas nykštys) yra draudžiamas.

  • Naudokite „hook grip“ (užspaudžiant nykštį) keliant štangą nuo žemės ar iš „hang“ pozicijos visų kėlimų metu.

 2. Darbo nuo stovo taisyklės

  • Dirbant nuo štangos stovo, visada stovėkite veidu į stovą.

  • Jėgos treniruočių metu vaikščioti priešais ar arti keliančio žmogaus yra draudžiama.

 3. Skersinio naudojimas

  • Dirbant ant skersinio, privaloma skersinį apimti nykščiu arba naudoti „gripsus“. Net naudojant „gripsus“, supraskite, kad tikimybė nukristi yra didelė, jei skersinio neapimate nykščiu.

  • Atliekant pratimus ant skersinio venkite žiūrėti į skersinį, nes netyčia pasileidus kritimas bus link sienos ir ant nugaros/galvos.

 4. Valgymas ir gumos kramtymas

  • Treniruotės metu kramtyti gumą ar valgyti maistą aikštelėje yra draudžiama.

 5. Trenerių nurodymai

  • Privaloma laikytis trenerių nurodymų dėl svorio sumažinimo ar pratimo varianto pakeitimo. Jei nesilaikysite nurodymų, treneriai turi teisę jus pašalinti iš treniruotės be atlygio.

 6. Šuoliai ant dėžės

  • Atliekant šuolius ant dėžės, nušokti galima tik į priekį arba į šoną. Nušokti atbulomis yra draudžiama.

  • Ant dėžių rekomenduojama dėti kilimėlį taip, kad būtų uždengtas kampas.

 1. Traumos ir skausmas

  • Prieš treniruotę informuokite trenerius apie traumas ar jaučiamą skausmą pratimo metu.

 2. Antresolės turėklai

  • Sėdėti ar smarkiai remtis ant antresolės turėklų yra draudžiama.

  • Jei į salę atsivedėte vaikus, jų saugumas antresolėje yra jūsų atsakomybė.

 3. Svorio ir pratimų pasirinkimas

  • Rekomenduojama pasirinkti svorį ir pratimo variantą, kuriuos galite atlikti saugiai.

Comp Programa
 1. Kas Dalyvauja Comp Programoje

  • Comp programa rašoma 11 mėnesių. Ją daro atletai, kurie ruošiasi varžyboms, informavo trenerius apie konkrečias varžybas ir sumokėjo COMP mokestį.

 2. Comp laikas ir vieta

  • Comp atliekamas tik po grupinės treniruotės, nebent TRENERIAI nurodo kitaip.

  • Comp programai laikas ir vieta paskiriama pagal įrangos poreikį ir salės užimtumą, dažniausiai taip, kad dirbanti grupė nesimaišytų su comp dalyviais.

  • Vykstančios treniruotės grupė visada turi pirmenybę įrangai ir erdvei.

  • Į comp mokestį įskaičiuoti erdvė ir programa.

 3. Papildomas sportavimas

  • Norintys papildomai sportuoti po treniruotės, nors nesiruošia varžyboms, taip pat privalo sumokėti COMP mokestį dėl ribotos vietos ir įrangos kiekio.

Higienos taisyklės
 1. Įrangos valymas

  • Privaloma nuvalyti visą įrangą, kuria buvo naudotasi.

 2. Traumos

  • Jei sporto metu patiriama trauma, kurios metu pažeidžiama oda, nedelsiant sustabdykite veiklą ir kreipkitės į trenerius. Treneriai dezinfekuos ir sutvarstys žaizdą.

  • Po to nuvalykite įrangą, kurią lietėte pažeidę odą, ir tik tada tęskite veiklą.

  • Apie treniruotės metu patirtą traumą visada informuokite trenerius.

Įrangos sutvarkymas
 1. Įrangos sutvarkymas po treniruotės

  • Kiekvienas dalyvis privalo susitvarkyti savo ir bendro naudojimo įrangą.

 2. Hantelių sutvarkymas

  • Hanteliai turi būti sudėti ant lentynos pagal svorius viena eile prie nurodytų ant lentynos lapelių.

  • Metalinių hantelių blyneliai turi būti dedami į išardomų svorių vietą ant lentynos.

 3. Girų sutvarkymas

  • Giros turi būti sudedamos po dvi į eilę pagal svorius. 24 kg ir 32 kg giros dedamos ant žemė

 4. Kreidos naudojimas

  Kreida naudojama tik virš kibiro.

  Išvertus kibirą su kreida, kreida turi būti kuo skubiau išsiurbta, tuomet galima tęsti darbą.

 1. Baudos už paliktą įrangą

  • Už kiekvieną paliktą įrangos elementą skiriama po 10 burpių.

Apmokėjimo taisyklės
 1. Mokėjimo terminai

  • Už treniruotes apmokėti reikia iki nurodytos sistemoje dienos.

  • Galima individualizuoti mokėjimų grafiką.

 2. Registracija ir apmokėjimas

  • Sistema neleidžia registruotis į treniruotes, jei nematomas apmokėjimas.

  • Mokėjimas gali būti atliktas pavedimu arba grynais pinigais.

  • Abonementus ir vienkartinius apsilankymus taip pat galima įsigyti per Stebby platformą.

 3. Abonementų sustabdymas

  • Abonementai stabdomi tik ligos atveju, jei liga tęsiasi 1 savaitę ar ilgiau, pranešus ligos pradžioje.

  • Jei žinote apie būsimą atostogų laikotarpį, galima iš anksto įsigyti trumpesnės trukmės abonementą.

  • Leidžiama stabdyti abonementą dėl atostogų 2 savaites per metus (ne trumpiau nei 1 savaitei), pranešus iš anksto.

 4. Abonementų kainos nuo 2024 m. sausio 1 d.

  • Kainoraštis: crossfitkaunas.lt/kaina

  • Comp programa ar savarankiškas darbas po treniruotės: 10 eur/mėn.

  • Narystės išlaikymo mokestis (jei nelankoma treniruočių dėl ligos, kelionių ar kt. priežasčių): 20 eur/mėn.

  • Seniems nariams, kurie prisijungė iki 2023 m. gruodžio ir nenutraukė narystės, kainos (įskaitant comp) nekis, kol nebus pertraukos narystėje. Po pertraukos taikomas naujas kainoraštis.

Sistemos naudojimas
 1. Rezultatų vedimas ir registracija

  • Sistemoje vedami rezultatai, registruojamasi į treniruotes, gaunami pranešimai.

 2. Informacija apie treniruočių grafikus

  • Apie treniruočių grafiko pakeitimus ir kitą svarbią informaciją informuojama el. paštu per sistemą.

 3. Paskyros aktyvumas

  • Nauja paskyra sistemoje aktyvi 1 savaitę iki pirmo apsilankymo.

  • Senos paskyros aktyvios 2 savaites po narystės galiojimo datos pabaigos.

 4. Paskyros atnaujinimas

  • Norint atnaujinti paskyrą, rašykite el. paštu crossfitkaunas, SMS arba per Facebook

Bendruomeniškumo taisyklės

Visiems mums brangi mūsų bendruomenė, mes tuo išsiskiriame iš kitų sporto šakų ir klubų. Tad:

 1. Būkite draugiški vieni kitiems.

 2. Susipažinkite su ir padėkite naujiems nariams.

 3. Atliekant grupines rungtis vadovaukitės lėčiausio komandos nario tempu.

 4. Būkite komandiški ir tolerantiški.

 5. Dalinkitės įranga.

 6. Džiaukitės savo ir kitų pažanga.

 7. Švęskite rekordus (skambinkite PR varpeliu).

 8. Būkite punktualūs.

 9. Gerbkite trenerius.

 10. Gerbkite grupės draugų laiką.